Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Serbia

Srbija
 

Republika związkowa Jugosławii, we wsch. części kraju; 9,9 mln mieszk. (1993). W skład Serbii wchodzą 2 okręgi: Wojwodina (na pn., przy granicy z Węgrami) i Kosowo (na pd., przy granicy z Albanią); pow. 88,4 tys. km2; stol. Belgrad; język urzędowy serbski. Duże zróżnicowanie narodowościowe i rel.: większość ludności stanowią Serbowie, ponadto: Albańczycy (skupieni w okręgu Kosowo), Węgrzy (zamieszkują gł. Wojwodinę), Czarnogórcy, Słowacy, Turcy, Bułgarzy, Rumuni, Macedończycy i Niemcy; gł. wyznania: prawosławie, a także protestantyzm (gł. Węgrzy), katolicyzm i islam. Większość ludności skupia się w pn., nizinnej części kraju; ok. 60% ludności mieszka w miastach; gł. m.: Belgrad (1,6 mln mieszk., zespół miejski 1991), Nowy Sad, Nisz, Prisztina, Subotica, Kruševac, Kragujevac, Kraljevo. Około 70% powierzchni Serbii zajmują góry i wyżyny; na zach. pasma górskie będące przedłużeniem G. Dynarskich (m.in. Kopaonik - wys. do 2017 m, Veliki Jastrebac), na wsch. - G. Wschodnioserbskie, Szar Płanina i zach. skraj Bałkanów; w pn. części Serbii aluwialna Niz. Środkowodunajska, przecięta szerokimi dolinami Dunaju i jego dopływów, gł.: Cisy, Sawy i Morawy. Klimat przejściowy pomiędzy podzwrotnikowym a umiarkowanym ciepłym, o cechach kontynent.; średnia temp. w styczniu od -2, -4°C w górach do ok. 1°C na nizinach, w lipcu odpowiednio 15-16°C i 21-23°C; średnia roczna suma opadów do 1000 mm w górach i ok. 700 mm na nizinach. Lasy (ok. 25% pow.) bukowe, dębowe i świerkowe zachowały się w górach. Serbia do 1990 (rozpad Jugosławii) była, oprócz Słowenii, najlepiej rozwiniętą gospodarczo republiką byłej Jugosławii; trwająca od 1990 wojna domowa oraz embargo handl., nałożone przez ONZ na nową Jugosławię, spowodowały głęboki kryzys gosp. i b. wysoką inflację.

Podstawą gospodarki jest przemysł; wydobycie rud miedzi (Bor), cynku i ołowiu (Trepča), żelaza, chromu, niewielkie - ropy naft. i gazu ziemnego (na pn.) oraz węgla brun. i kam. (na pd.); elektrownie cieplne (węglowe i naft. - opalane importowaną ropą naft.); na Dunaju duża elektrownia wodna (Żelazna Brama, wspólna z Rumunią); powszechnie rozwinięty przemysł spoż. (młynarski, cukr., winiarski, tytoniowy), w większych miastach - maszyn., włók., skórz., chem., papierniczy, ponadto środków transportu i elektron. (gł. Belgrad), hutnictwo metali i przemysł zbrojeniowy. Na nizinach (Wojwodina, dolina Morawy) uprawa pszenicy, kukurydzy, buraków cukrowych, słonecznika, warzyw, drzew owocowych (gł. śliwy, brzoskwinie) i winorośli; w górach hodowla bydła, owiec i kóz. Turystyka, jedna z gł. gałęzi gospodarki do końca lat 80., straciła na znaczeniu. Gęsta sieć komunik., zwł. w pn. części Serbii; gł. szlak komunik. stanowi autostrada Nowy Sad–Belgrad–Nisz; linie kol. łączą Belgrad, m.in. z Zagrzebiem, Budapesztem i Sofią; na Dunaju i Sawie żegluga śródlądowa; gł. porty rzeczne: Belgrad, Smederevo i Nowy Sad; w Belgradzie międzynar. port lotniczy. 

--------------------------------------------------------------

zobacz Historia Serbii

zobacz Historia Jugosławii

zobacz Czarnogóra - informacje ogólne

zobacz Kosowo - informacje ogólne

 

 

Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Teatr | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3