Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Serbia i Czarnogóra

Srbija i Crna Gora - Republika Serbii i Czarnogóry

 

Media

W 1994 w FR Jugosławii ukazywało się 16 dzienników i 520 tytułów innych gazet oraz 411 czasopism. Większość z nich wydawano w języku serb., ale część również w alb., węg., rum., czes., tur. i bułgarskim. Najbardziej prestiżowe to: poranny dziennik „Politika”, zał. 1904, ukazujący się w Belgradzie w nakładzie ok. 300 tys. egz. (1998); dziennik „Borba”, zał. 1922 w  Belgradzie - nakład 46 tys. egz. (1998), dziennik „ Pobjeda”, zał. 1943 w Podgoricy - nakład 18 tys. egz. (1998) oraz wieczorny dziennik „Večernje novosti”, zał. 1953 w Belgradzie, ukazujący się w nakładzie 169 tys. egz. (1998). Wśród czasopism najwyższe nakłady osiąga tygodniowy przegląd „ Ilustrovana politika”, zał. 1958 w Belgradzie - 100 tys. egz. (1998), oraz satyr. tygodnik „Jež ”, zał. 1935 w Belgradzie - 50 tys. egz. (1998). 

Agencje prasowe: Telegrafska agencija Nova Jugoslavija (Tanjug), zał. 1943 w Jajcu, od 1944 z siedzibą w Belgradzie; informacyjna agencja Montena-fax, z siedzibą w  Podgoricy; 2 niezależne agencje: Beta i FoNet.

Organem koordynującym pracę radia i telewizji jest d. Stowarzyszenie Jugosłowiańskich Organizacji Radia i Telewizji, zał. 1952, z siedzibą w Belgradzie. W b. Jugosławii działa państwowe ogólnokrajowe Radio Jugoslavija, zał. 1951 w Belgradzie; nadaje serwis w językach serbskim, arabskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim. 

Ponadto działają: Radiotelevizija Crne Gore (radio - zał. 1944, telewizja - 1971), z siedzibą w Podgoricy, nadająca 2 programy radiowe i 2 telewizyjne w języku serbskim; Radiotelevizija Srbije (RTS), zał. 1959, z siedzibą w Belgradzie; Radiotelevizija Beograd (radio - zał. 1929, telewizja - 1958), z siedzibą w Belgradzie, nadająca 6 programów radiowych i 3 telewizyjne w języku serbskim; Radiotelevizija Novi Sad (radio - zał. 1949, telewizja - 1975), z siedzibą w Nowym Sadzie, emitująca 7 programów radiowych i 2 telewizyjne w językach: serbskim, słowackim, rumuńskim, węgierskim i ukraińskim; Radiotelevizija Priština (radio - zał. 1944, telewizja - 1975), z siedzibą w  Prištinie, emitująca 3 programy radiowe i 1 telewizyjny w językach serbskim, rumuńskim i tureckim. Na terenie b. FR Jugosławii w Belgradzie działają też 2 niezależne stacje radiowe: B92, zał. 1989, i Radio Bajina Bašta oraz niezależna stacja telewizyjna - BK Televizija.

 

 

 

Informacje ogólne | Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Teatr | Nauka | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3