Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Serbia i Czarnogóra

Srbija i Crna Gora - Republika Serbii i Czarnogóry

 

Literatura

Wywodzi się z tradycji staro-cerkiewno-słowiańskich. Wyraźniej wyodrębniła się i osiągnęła wysoki poziom w okresie wzrostu potęgi państwa serbskiego (XIII-XIV w.) począwszy od pism arcybiskupa Sawy Nemanicia; religijna, w duchu bizantyjskim, charakter literatury łączył się z kultem serbskich dynastii (biografie panujących). Jej rozwój przerwał w XIV w. najazd turecki, ale średniowieczna tradycja zachowała ciągłość do XVIII w., gdy literatura serbska zaczęła się odradzać w sferze wpływów europejskiego baroku i oświecenia (D. Obradović). Nowy kierunek nadał jej w XIX w. V. Karadžić - wydawca pieśni ludowych, reformator języka i pisowni. Uznanie twórczości ludowej za źródło literatury i narodowo-wolnościowe ideały określały jej rozwój w epoce romantyzmu (mesjanizm serbski P. Petrowicia-Niegosza, poezja B. Radičevicia i J. Jovanovicia-Zmaja). Mowa i życie ludu wiejskiego przyciągały też uwagę serbskich realistów (od lat 70. XIX w. - L. Lazarević, S. Sremac, S. Matavulj). Kryzys społeczno-polityczny w Serbii na przełomie wieków znalazł wyraz w satyrach R. Domanovicia. Ogromną popularność zdobył swymi komediami z życia drobnomieszczaństwa B. Nušić. 

Na początku XX w. w liryce serbskiej dominowały wpływy parnasizmu i symbolizmu (J. Dučić, M. Rakić, V. Petković-Dis), ale tendencje modernistyczne tłumiła krytyka literacka, zwł. J. Skerlić, ideolog postępu i europeizacji Serbii. Okres międzywojenny rozpoczął krótkotrwały ruch awangardowy (M. Crnjanski, R. Petrović, później grupa surrealistów, m.in. O. Davičo). Rozwinięciem awangardowych poszukiwań była historyczna proza Crnjanskiego, nasycona treściami egzystencjalnymi bośniacka proza I. Andricia (Patrz także: Bośnia i Hercegowina) oraz hermetyczna, mistycyzująca liryka M. Nastasijevicia. Po krótkim okresie realizmu socjalistycznego w latach 50. nastąpił powrót do idei awangardowych i odnowienie kontaktów z literaturą światową, zaznaczył się zwłaszcza wpływ egzystencjalizmu - w prozie o tematyce partyzanckiej (A. Isaković), najbardziej zaś w poezji - różnorodnej w formach ekspresji (groteska V. Popy, neoklasycyzm M. Pavlovicia). Wyzwolona wyobraźnia, parafrazy oraz nawiązania do różnych form i wątków tradycyjnych, a także awangardowość cechowały bujny rozwój prozy w latach 60. i 70. (M. Bulatović, D. Kiš, M. Kovač, B. Pekić, D. Mihajlović, S. Selenić, V. Stevanović, M. Josić-Višnjić, M. Pavić). Zarówno tradycyjna proza fabularna, jak i eksperymenty oraz eklektyzm formalny towarzyszyły podejmowaniu problematyki społecznej i światopoglądowej, zwłaszcza krytyki komunistycznego totalitaryzmu (coraz wyraźniejszej po 1968 i po 1980; m.in. Mihajlović, Selenić, Kiš). Pokrewne tendencje przejawiły się w dramacie, szczególnie interesująco w groteskowym przetworzeniu stereotypów potocznej mowy i obyczaju (utwory A. Popovicia). Równie intensywny rozwój poezji pozostał w cieniu zagranicznych sukcesów prozaików i poetów starszego pokolenia (V. Popy, M. Pavlovicia).

------------------------------------------------------------------------------------------

zobacz Biblioteke - zbiór odnośników

zobacz Народна библиотека Србије - каталози | COBISSNBS

zobacz Biblioteka Matice srpske - COBISS

zobacz Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд - COBISS

 

 

 

Informacje ogólne | Informacje polityczne | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Muzyka | Teatr | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3