Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Serbia i Czarnogóra

Srbija i Crna Gora - Republika Serbii i Czarnogóry

 

Informacje polityczne

Izba wyższa parlamentu: Rada Republik (Veće Republika)

Izba niższa parlamentu: Rada Obywatelska (Veće Gradjana)

Najważniejsze partie: Socjalistyczna Partia Serbii/Zjednoczona Lewica Jugosławiańska/Nowa Demokracja (SPS/JUL/ND), Razem (Zajedno), Demokratyczna Partia Socjalistów (DPS), Serbska Partia Radykalna (SRS), Partia Ludowa (NS)

Ustrój polityczny

Republika federalna. Według konstytucji z 1992 r. głową państwa jest prezydent, wybierany przez parlament na 4 lata. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego (Rada Obywatelska - z wyborów powszechnych i Rada Republik, złożona z delegatów parlamentów republikańskich) parlamentu (Skupština), także o 4-letniej kadencji; władzę wykonawczą sprawuje rząd, którego premiera powołuje parlament. 

Zarówno Serbia, jak Czarnogóra ma własną konstytucję, prezydenta, parlament i rząd.

Siły zbrojne

Łączna liczba - 114,2 tys. żołnierzy (1997); powszechna służba wojsk. trwa 12-15 mies.; siły lądowe - 90 tys., marynarka - 7,5 tys., lotnictwo - 16,7 tys.; budżet wojsk. stanowi 8 % produktu krajowego brutto (1997).

 

 

 

Informacje ogólne | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Teatr | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3