Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   

    

 

Publiczne archiwum bazy danych PostJugo

W bazie tej zebrane są i na bieżąco uaktualniane teksty dotyczące przestrzeni postjugosłowiańskiej. Teksty są zbierane głownie z gazet, czasopism naukowych i popularno-naukowych oraz innych źródeł internetowych. Wszystkie teksty, głownie w językach południowosłowiańskich, są pogrupowane według określonych kategorii i skategoryzowane według modelu drzewek - kategorii nadrzędności i podrzędności, np.

mit - etnomit - mitologizacja - 1. przestrzeni, 2. historii, 3. religii, 4. języka, 5. tradycji, 6. literatury (poprzez kliknięcia na poszczególne kategorie otwierają się nowe, w których, według wskazanego kryterium, podpięte są teksty).   

Wskazówki do korzystania z Bazy Danych projektu POSTJUGO:

Drzewka JĘZYK, RELIGIA, LITERATURA, NARÓD tu zamieszczane są teksty WYŁĄCZNIE SPECJALISTYCZNE (analizy naukowe, dane empiryczne)    

Drzewko MIT (pod-kategorie mitologizacja języka, religii, historii) tu zamieszczane są teksty, które wykazują ideologizacje i mitologizacje poszczególnych kategorii

Wszelkie uwagi i sugestie proszę kierować:

Maciej Czerwiński

http://postjugo.filg.uj.edu.pl/m_czerwinski.htm

WEJŚCIE DO BAZY DANYCH

 

Opis projektu | Wykaz wykonawców | Informacje kontaktowe | Współpraca | Księga gości

wstecz strona główna dalej


created by mochola, Y2K3