Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Serbia i Czarnogóra

Srbija i Crna Gora - Republika Serbii i Czarnogóry

 

Nauka i oświata

System organizacji nauki Serbia i Czarnogóra przejęły z dawnej Jugosławii. Najwyższą instytucją naukową Serbii jest Serbska Akademia Nauk i Sztuki w Belgradzie (zał. 1886). Poza nią działa także Akademia Nauk i Sztuki Kosowa w Prisztinie (zał. 1978) i Akademia Nauk i Sztuki Wojwodiny w Nowym Sadzie (zał. 1979) oraz 22 specjalistyczne towarzystwa naukowe. Naczelnym organem państwowym ds. nauki jest Rada ds. Nauki przy ministerstwie oświaty. Badania naukowe podstawowe i stosowane prowadzi uniwersytet w Belgradzie (zał. 1863) oraz 6 państwowych instytutów naukowych.

Ponadto działają cztery uniwersytety prowadzące głównie działalność dydaktyczną i kilkanaście wyższych szkół zawodowych.

Edukacja na szczeblu 8-klasowej szkoły podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna dla wszystkich dzieci w wieku 7-15 lat. Na szczeblu średnim funkcjonują szkoły ogólnokształcące (gimnazja), szkoły zawodowe i technika, szkoły o profilu artystycznym i nauczycielskim. Do 1990 istniały państwowe szkoły dla mniejszości albańskiej w Kosowie. Po ich zamknięciu ok. 350 tys. dzieci pochodzenia albańskiego przestało uczęszczać do szkół państwowych. Część z nich podjęła naukę w nieoficjalnie zorganizowanych klasach.

-------------------------------

zobacz Biblioteke - zbiór odnośników

zobacz Народна библиотека Србије - каталози | COBISSNBS

zobacz Biblioteka Matice srpske - COBISS

zobacz Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд - COBISS

 

 

 

Informacje ogólne | Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Teatr | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3