Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Serbia i Czarnogóra

Srbija i Crna Gora - Republika Serbii i Czarnogóry

 

Muzyka serbska

Ludowa muzyka serbska podlegała wpływom wielu różnych kultur muzycznych: greckiej, tureckiej, albańskiej, bułgarskiej; niektórzy badacze dostrzegają w niej także związki z muzyką ukraińską, słowacką i polską. Stylistycznie jest zbliżona do muzyki sąsiedniej Bośni i Hercegowiny, pn.-zach. Macedonii, Czarnogóry i wschodniej Chorwacji. Charakterystyczne dla niej są melodie wąskozakresowe (oparte zwł. na tetrachordzie), nie zawsze mieszczące się w systemie równomiernie temperowanym (zawierają mikrointerwały);. Pieśni cechuje brak budowy strofkowej, natomiast wykazują one bogactwo form stychicznych. W warstwie muzycznej typową formą jest forma dwuczęściowa: AA lub AB, częste są melizmaty, ze współbrzmień - sekundy małe i wielkie, traktowane zwykle jako burdon. Szczególnie zróżnicowana i bogata jest metrorytmika (różnorodne metra złożone, zmienne, tzw. rytmy aksakowe). Swobodna rytmika występuje zwłaszcza w pieśniach obrzędowych, wykonywanych w wolnych tempach; eposy bohaterskie są śpiewane przy wtórze gusli; w śpiewie częste są maniery wykonawcze (wibrowanie głosu, tzw. ojkanie, czyli tremolo na tercji lub kwarcie na sylabie „oj”, gdakanie, przerywanie sylab itp.). 

Występują tańce korowodowe ze śpiewem (kolo); Do ludowego instrumentarium należy wiele odmian piszczałek i fletów (często podwójnych, np. frula), duduk, klarnet surla, dudy (gajdy), rodzaj ligawki (rikalo), smyczkowe gusle, lijerica, membranofony (bubanj, tupan, tarabuk), idiofony (drombulja, zujač) i inne.

Wskutek geograficznego położenia Serbia znalazła się w kręgu wpływów kultury bizantyjskiej. Jednym z głównych ośrodków serbskiej muzyki cerkiewnej był klasztor Chilendarski (zał. 1198 na górze Athos);. Pochodzą stamtąd m.in. dwa zabytki muzyczne: Irmolog z XII w. i Stihirar z XIII w. Oprócz muzyki cerkiewnej rozwijała się w średniowieczu muzyka świecka. Jednym z jej przejawów była działalność wędrownych muzyków, minstreli; prawdopodobnie docierali oni też do Polski, na co wskazywałyby nazwy: serbacy (syrbacy, zw. też uzualistami - wędrowni muzycy) i serby - popularny w renesansie instrument smyczkowy (wspominany m.in. przez W. Potockiego i J.B. Zimorowica);. Panowanie tureckie, pod jakie Serbia dostała się w poł. XV w., zahamowało rozwój rodzimej kultury muzycznej. Ożywienie życia muzycznego nastąpiło dopiero w poł. XIX w. (powstawanie towarzystw śpiewaczych). Pojawili się pierwsi serbscy profesjonalni muzycy: twórcy rodzimego singspielu, gatunku komedii ze śpiewanymi wstawkami, J. Šlezinger, założyciel (1830 na dworze książęcym w Kragujevacu) pierwszej serbskiej orkiestry, i N. Djurković. K. Stanković, kompozytor, pianista, dyrygent chórów i folklorysta, od 1863 kierownik towarzystwa śpiewaczego w Belgradzie (zał. 1853) opublikował w latach 1859-64 pierwsze zbiory śpiewów cerkiewnych i pieśni ludowych. Wybitną rolę w rozwoju muzyki serbskiej odegrał Słoweniec D. Jenko, kierownik towarzystwa śpiewaczego w Belgradzie, a w latach 1871-1902 tamże dyrektor Teatru Narodowego (zał. 1869). Był on twórcą ponad 80 singspielów i pierwszej serbskiej operetki Vračara (wyst. 1882). Na przeł. XIX i XX w. tworzyli: R. Tolinger, J. Marinković, S. Mokranjac, w XX w.: S. Binički, P. Krstić, V. Djordjević, P. Stojanović, P. Konjović, M. Milojević, S. Hristić, M. Logar, S. Rajičić, P. Milošević i in. W roku 1925 otwarto w Belgradzie filharmonię, założono czasopisma muz.: 1928 „Muzički Glasnik”, 1932 „Zvuk”. W 1937 r. powstała Akademia Muzyczna.

 

 

 

Informacje ogólne | Informacje polityczne | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Teatr | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3