Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Czarnogóra

Crna Gora
 

Republika związkowa w pd.-zach. Jugosławii, nad M. Adriatyckim; 639 tys. mieszk. (1989), graniczy z Albanią, Bośnią i Hercegowiną oraz na małym odcinku z Chorwacją; pow. 13,8 tys. km2, gł. Ludność: Czarnogórcy (ok. 67%) i Albańczycy. Ludność jest skupiona gł. na wybrzeżu mor. oraz w dolinie Zety; stol. Podgorica, inne większe m.: Nikšić, Pljevlja, Cetynia; język urzędowy serbsko-chorwacki; gł. wyznania - prawosławie i islam.

Przeważającą część powierzchni Czarnogóry zajmują G. Dynarskie (rozwinięte formy krasowe) z najwyższym masywem Durmitor (2522 m); niewielkie obszary nizinne w dolinach rzek (Zeta, Morača), wokół Jez. Szkoderskiego oraz na wybrzeżu M. Adriatyckiego; wybrzeże mor. urozmaicone licznymi zatokami (największa Zat. Kotorska); klimat podzwrotnikowy na wybrzeżu śródziemnomor., wewnątrz kraju o cechach kontynent.; na stokach gór, wzdłuż wybrzeży największe w Europie opady atmosf. (Crkvice, ok. 5000 mm rocznie). Czarnogóra jest słabiej rozwinięta gospodarczo niż Serbia; najważniejszymi działami gospodarki są: rolnictwo, leśnictwo oraz rybołówstwo; grunty orne zajmują tylko 5% pow. kraju, przede wszystkim w dolinie Zety i na wybrzeżu mor., lasy (gł. iglaste) - 40%, łąki i pastwiska - 35%; podstawowe znaczenie ma hodowla owiec, kóz i osłów; uprawia się pszenicę, kukurydzę, ziemniaki, warzywa, tytoń, na wybrzeżu -  oliwki, winorośl, figowce i drzewa cytrusowe; niewielkie wydobycie boksytów (Nikšić), rud cynku i ołowiu (Pljevlja, Ivangrad), węgla brun.; saliny mor.; wśród gałęzi przemysłu przetwórczego dominuje przemysł spoż. (przetwórstwo ryb, owoców, olejarstwo, produkcja wyrobów tytoniowych); rośnie znaczenie przemysłu drzewno-papierniczego (Ivangrad), elektromaszyn. (Podgorica, Cetynia) i hutnictwa (Nikšić - huta żelaza, Podgorica - aluminium, Mojkovac - cynku i ołowiu); na rz. Zeta i Piva elektrownie wodne. Sieć komunik. słabo rozwinięta; największe znaczenie ma linia kol. Belgrad-Bar; gł. porty mor.: Bar, Kotor, Hercegnovi. W pasie nadmorskim rozwinięta turystyka. 

Parki narodowe: Durmitor (wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO), Biogradska gora, Lovćen i Sutjeska (na granicy z Bośnią i Hercegowiną).

------------------------------------------------------------------------

zobacz Historia Czarnogóry

zobacz Historia Jugosławii

zobacz Serbia - informacje ogólne

zobacz Kosowo - informacje ogólne

 

 

Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Teatr | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3