Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Kosowo

Kosovo - Kosova (dawniej: Kosowo-Metochia Kosovo i Metohija)

 

Okręg w b. Jugosławii, w pd.-zach. Serbii; pow. 10,9 tys. km2, 2 mln mieszk. (1991), gł. Albańczycy (82%), Serbowie (10%) i Czarnogórcy. Stol. Prisztina. Obszar górzysty między Szar Płaniną na pd.-zach. a górami Prokletije i Mokrą Płaniną na pn.-zach. oraz Kopaonikiem na pn.-wsch.; kotliny: Kosowe Pole i Metochia; klimat podzwrotnikowy, kontynent.; gł. rz.: Sitnica (dopływ Ibaru), Biały Drin; ok. 30% pow. pokrywają lasy, gł. dębowe. Podstawą gospodarki jest rolnictwo i górnictwo; uprawa pszenicy, kukurydzy, konopi, tytoniu, winorośli, drzew owocowych; hodowla bydła i owiec; wydobycie węgla brun., rud cynku i ołowiu, chromu, magnezytów, srebra oraz złota; przemysł spoż., maszyn., chem., włók., hutnictwo metali nieżel.; rzemiosło artyst. (gł. wyroby ze srebra i złota).

Historia: W starożytności w rzymska prowincja Illyricum (Iliria). Od VI w. pod panowaniem Bizancjum, napływ Słowian; następnie (XII w.) w państwie serbskim; po bitwie na Kosowym Polu (1389) pod władzą Turcji; w XVII w. napływ Albańczyków.

Od 1918 w Królestwie SHS (od 1929 Jugosławii). Po upadku Jugosławii w 1941 r. przyłączone do Albanii. Od 1945 r. ponownie w Jugosławii jako terytorium autonomiczne Kosowo i Metochia, a od 1965 r. jako okręg autonomiczny Kosowo w Serbii. W czasie rozpadu Jugosławii Albańczycy zażądali niepodległości. W 1990 r. ogłosił ją parlament Kosowa, co spowodowało zniesienie przez Serbów autonomii okręgu. W 1991 r. Albańczycy w Kosowie w przeprowadzonym przez siebie referendum opowiedzieli się ponownie za niepodległością, a 1992 wybrali parlament i prezydenta, nie uznanych przez Serbię. Stosunki między społecznością albańską i serbską ciągle się zaostrzały. Albańczycy powołali oddziały partyzanckie p.n. Wyzwoleńcza Armia Kosowa. W lecie 1998 wybuchły walki. Wobec przewagi Serbów rozpoczął się exodus ludności albańskiej. W październiku 1998 r. zostało wynegocjowane przez dyplomatę amerykańskiego R. Holbrooke'a i jugosłowiańskiego prezydenta S. Miloševicia przerwanie walk. Porozumienie nadzorowali obserwatorzy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Na przełomie lutego i marca 1999 r. w Rambouillet i Paryżu pod auspicjami Grupy Kontaktowej (USA, Francja, Niemcy, W. Brytania i Rosja) trwały rozmowy albańsko-serbskie. Prezydent Milošević odrzucił zgodny ze stanowiskiem Grupy Kontaktowej projekt porozumienia (autonomia dla Kosowa w ramach Jugosławii, przejściowo pod nadzorem ok. 30 tys. żołnierzy NATO). Po załamaniu się rokowań dyplomaty amerykańskiego R. Holbrooke'a z Miloševiciem NATO rozpoczęło 24 marca 1999 naloty na cele wojskowe i strategiczne w Jugosławii. W odwecie Serbowie nasilili wypędzanie Albańczyków. W maju 1999 r. grupa najbogatszych państw świata i Rosja opracowały porozumienie w sprawie Kosowa (wycofanie oddziałów jugosłowiańskich, powrót uchodźców albańskich pod kontrolą międzynarodowych oddziałów wojskowych). 3 czerwca rząd Jugosławii zaakceptował porozumienie. 10 czerwca 1999 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję w sprawie Kosowa. Następnego dnia zaczęło się wycofywanie oddziałów jugosłowiańskich, NATO przerwało naloty, a do Kosowa weszły pierwsze oddziały sił pokojowych (KFOR). W czerwcu 1999 do Kosowa wróciło kilkaset tysięcy Albańczyków.

 

Historia Jugosławii | Kosowo | Konflikt w Kosowo | Mapy Kosowa

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3