Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Serbia i Czarnogóra

Srbija i Crna Gora - Republika Serbii i Czarnogóry

 

Teatr

Początki teatru sięgają XII i XIII w., ale prawdziwy jego rozwój, przerwany w XIV w. okupacją turecką, nastąpił dopiero w XVIII w. Początkowo organizowano przedstawienia na terenie Wojwodiny w cerkwiach i szkołach (pierwsze 1736). W poł. XIX w. powstawały zespoły amatorskie, które z czasem przekształcały się w teatry wędrowne, a następnie stałe (1834 powstał teatr w Kragujevacu). W tym okresie najwybitniejszym serbskim dramatopisarzem był J.S. Popowić, twórca dramatów historycznych, które tworzyły podstawę repertuaru amatorskich i zawodowych zespołów. W 1833-36 działał teatr książęcy w Kragujevacu, którego dyrektorem i reżyserem był J. Vujić, zwany ojcem serbskiego teatru. W 1861 powstał Serbski Teatr Narodowy w Nowym Sadzie, którego dyrektorem został J. Djordjević, dramatopisarz i reżyser. W 1868 r. z części zespołu tego teatru pod jego kierownictwem utworzony został Teatr Narodowy w Belgradzie, w którym wystawiano historyczno-patriotyczne dramaty (m.in. Popovicia, S. Stefanovicia, A. Nicolicia, D. Jakšsicia, I. Vojnovicia) idealizujące średniowieczną historię Serbii, komedie nacechowane serbskim kolorytem lokalnym (m.in. B. Nušicia, J. Jovanovicia-Zmaja, K. Trifkovicia), melodramaty i światową klasykę. W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. zaczęto wystwiać sztuki realistyczne, zwłaszcza satyryczne komedie; na początku XX w. zaś dramaty modernistyczne (H. Ibsena, M. Maeterlincka, G. Hauptmanna) i coraz więcej światowej klasyki (m.in. dramaty W. Szekspira, J.W. Goethego, V. Hugo, C. Goldoniego, Moliera, N.W. Gogola, A. Dumasa-ojca). W teatrach w Nowym Sadzie i Belgradzie grali aktorzy: D. Ružic, T. Jovanowić, M. Grgurova, M. Marković, W. Nigrinova, A. Bačvanskij, M. Gavrilović, P. Dobrinowi, I. Stanojević i pracowali reżyserzy: J. Djordjević, A. Hadžić, W. Milković. W okresie międzywojennym zła kondycja finansowa teatrów stałych powodowała znaczne zubożenie repertuaru, grano głównie dramaty mieszczańskie, sztuki bulwarowe, pojawiały się jednak ambitne próby wystawienia klasyki światowej, a także sztuk M. Krležy, I. Cankara, B. Nušicia. W tych latach rozpoczęli działalność dwaj wielcy reżyserzy teatru serbskiego: B. Stupica i B. Gavella. W okresie okupacji niemieckiej większość teatrów została zamknięta. 

W 1944 r. powstał Teatr Narodowy Wojwodiny w Nowym Sadzie i wznowił działalność Teatr Narodowy w Belgradzie. W 1948 r. artyści z różnych ośrodków teatralnych (m.in. B. Stupica współzałożyciel teatrów i wieloletni reżyser) utworzyli Jugosłowiański Teatr Dramatyczny (Jugoslovensko Dramsko Pozorište) w Belgradzie, w celu prezentowania na scenie najlepszych tradycji teatralnych wszystkich narodów Jugosławii. Jego idee integracyjne znalazły wyraz w budowaniu programu artystycznego, repertuaru, kompletowaniu zespołu artystycznego. Z teatrem tym współpracowało wielu wybitnych aktorów i reżyserów (m.in. T. Tanhofer, M. Belović, M. Živanović, B. Drašković, L. Draškić, M. Korun, D. Mijać, M. Stupica). W 1956 r. powstał także w Belgradzie teatr Atelje 212, założony przez grupę artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki. Znani reżyserzy, a zarazem dyrektorzy tego teatru (R. Novaković, B. Stupica, M. Trailović) wprowadzili na scenę współczesny repertuar światowy (premiery dramatów S. Becketta, E. Ionesco, J.P. Sartre'a, H. Pintera, E. Albee'go, J. Geneta, S. Mrożka, T. Różewicza, W. Gombrowicza), popierali rodzimą twórczość dramatopisarską, ułatwiali debiuty teatralne znanym autorom (B. Crncević, B. Cosić, A. Popović, D. Kovačcević, M. Novković). Teatr ten jest organizatorem (od 1967) międzynarodowe festiwalu BITEF (Belgradski Internacionalni Teatarski Festival), prezentującego najbardziej charakterystyczne zjawiska i najważniejsze osiągnięcia artystyczne teatru światowego w dziedzinie repertuaru, reżyserii i sztuki aktorskiej. Od 1956 w Nowym Sadzie odbywa się krajowy festiwal dramaturgii współczesnej Sterijino Pozorje.

W latach 90. nastąpiła stagnacja w życiu teatralnym Serbii spowodowana działaniami wojennymi na terenie Chorwacji (od 1991) oraz Bośni i Hercegowiny (od 1992). W repertuarze teatrów pojawiły się sztuki (m.in. Popovicia) o tematyce historycznej, przesycone aktualnymi aluzjami politycznymi.

 

 

 

Informacje ogólne | Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3