Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

Słowenia

Slovenija - Republika Słowenii - Republika Slovenija

 

Historia

W starożytności zasiedlona przez plemiona celtycko-iliryjskie, od VI w. - przez Słowian. W VII w. część Słowenii znalazła się w państwie Samona, po jego upadku pod władzą Bawarów i przejściowo Awarów. Od XIV w. pod panowaniem Habsburgów. W XVI w. reformacja, rozwój literatury w języku słoweńskim (P. Trubar). 

Na przeł. XVII i XVIII w. ożywienie gospodarcze. Po włączeniu większej części Słowenii do Prowincji Iliryjskich (1808–15) rozwój świadomości narodowej Słoweńców; idea zjednoczenia pd. Słowian stała się popularna wśród części społeczeństwa słoweńskiego, jej wyrazicielem na przeł. XIX i XX w. był m.in. pisarz I. Cankar. Główne partie polityczne Słowenii - liberalna i klerykalna - manifestowały swą wierność Habsburgom. 

Pod koniec I wojny światowej politycy słoweńscy wystąpili przeciw Austro-Węgrom. Słowenia weszła w skład powstającego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (od 1929 Jugosławii). Po napaści niemieckiej w 1941 r. Słowenia została podzielona między III Rzeszę i Włochy. Powstał ruch oporu przeciw okupantom.

Od 1945 r. Słowenia została jedną z republik związkowych Jugosławii. W 1989 r. społeczeństwo słoweńskie w nieoficjalnym referendum opowiedziało się za suwerennością Słowenii. W 1990 r. odbyły się wolne wybory parlamentarne; koalicja 6 partii centrowych i centroprawicowych (DEMOS) pokonała postkomunistyczną Partię Demokratycznej Odnowy. 

25 VI 1991 r. Słowenia ogłosiła opuszczenie federacji jugosłowiańskiej i proklamowała niepodległość; następnego dnia armia federalna podjęła atak na Słowenię, który po 10 dniach został przerwany. 7 X 1991 r. Słowenia formalnie ogłosiła niepodległość, 23 XII przyjęła nową konstytucję. 

Wybory parlamentarne 1992 i 1996 wygrała Liberalna Demokracja Słowenii, tworzone przez nią rządy koalicyjne zapewniły Słowenii stabilizację polityczną i gospodarczą.

---------------------------------------------------------------------------------------

zobacz Historia Jugosławii

 

Informacje ogólne | Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Literatura | Muzyka | Teatr | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3