Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

Słowenia

Slovenija - Republika Słowenii - Republika Slovenija

 

Nauka i oświata

Najwyższą instytucją nauk. w Słowenii jest Słoweńska Akademia Nauk i Sztuki w Lublanie (zał. 1921); ma ona charakter korporacji uczonych i centrum badań naukowych, kierującego pracą 15 instytutów naukowo-badawczych z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych. Ponadto w Słowenii działa 15 specjalistycznych towarzystw naukowych zajmujących się głównie historią i geografią Słowenii; badania geologiczne i ekologiczzne prowadzą 3 instytuty państwowe. 

Badania podstawowe, oprócz działalności dydaktycznej, prowadzą 2 uniwersytety: w Lublanie (zał. 1919) i w Mariborze (zał. 1975).

Oświata na szczeblu podstawowym jest bezpłatna. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci w wieku 7-15 lat. Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat, w szkole średniej od 2 do 5 lat w zależności od typu szkoły. 

Językiem wykładowym jest słoweński, ale w regionach, które zamieszkują mniejszości etniczne, zajęcia są prowadzone również w języku danej mniejszości. Wydatki na oświatę i naukę stanowią 12,8% wydatków budżetowych (1998).

------------------------------------------------

zobacz Knjižnica Otona Župančiča - zbiór odnośników

zobacz Narodna in univerzitetna knjižnica - Ljubljana

zobacz COBISS - Virtual Library of Slovenia (Słoweńska Biblioteka Wirtualna)

 

Informacje ogólne | Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Teatr Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3