Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

Słowenia

Slovenija - Republika Słowenii - Republika Slovenija

 

Informacje polityczne

Głowa państwa: Janez Drnovšek

Parlament: Zgromadzenie Narodowe (Državni Zbor)

Najważniejsze partie: Liberalna Demokracja Słowenii (LDS), Słoweńska Partia Ludowa (SLS), Socjaldemokratyczna Partia Słowenii (SDSS), Słoweńscy Chrześcijańscy Demokraci (SKD), Zjednoczona Lista Socjaldemokratów (ZLSD), Demokratyczna Partia Emerytów Słowenii (DeSUS), Słoweńska Partia Narodowa (SNS).

 

Ustrój polityczny

Republika. Według konstytucji z 1991 r. głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat; władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu: Zgromadzenia Narodowego (izba niższa o kadencji 4-letniej) i Rady Narodowej (o kadencji 5-letniej), pochodzących z wyborów powszechnych i pośrednich; władza wykonawcza - do rządu z premierem na czele.

 

Informacje ogólne | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Teatr | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3