Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

Słowenia

Slovenija - Republika Słowenii - Republika Slovenija

 

Gospodarka

Gospodarka znajduje się okresie przejściowym od centralnie planowanej do rynkowej. Do 1990 Słowenia była najlepiej rozwiniętą pod względem gospodarczo republiką Jugosławii; produkt krajowy brutto na 1 mieszk. (ok. 9 tys. dol. USA, 1990) był 2-krotnie wyższy niż w Serbii i 3-krotnie większy niż w pozostałych republikach Jugosławii. 

Rozpad Jugosławii i związana z tym utrata rynków zbytu dla produktów słoweńskich (1990-93 wymiana handlowa z krajami byłej Jugosławii zmniejszyła się o 90%) spowodowały kryzys gospodarczy - produkt krajowy brutto na 1 mieszk. zmniejszył się o ok. 30% i 1993 wynosił 6015 dolarów. Wysoka inflacja i spadek produkcji przemysłowej zostały zahamowane w końcu 1993 w związku z postępującą prywatyzacją sektora państwowego, obejmującego przemysł, banki, transport i handel, oraz napływem kapitału zagranicznego (1,8 mld dol. do 1993), głównie z Niemiec, Austrii i Francji.

Podstawą gospodarki Słowenii są: przemysł (wytwarza ponad 50% produktu krajowego brutto) i usługi, zwłaszcza turystyka. Słowenia jest krajem mało zasobnym w surowce mineralne. Wydobycie: węgla brunatnego (Trbovlje k. Celje), rud cynku i ołowiu, rtęci (kopalnia w Idrija), niewielkich ilości ropy naftowej, kaolinitu. Energia elektryczzna wytwarzana w elektrowniach wodnych (na rzekach alpejskich) i cieplnych; w Krško, w pobliżu granicy z Chorwacją znajduje się elektrownia jądrowa. Najważniejsze gałęzie przemysłu przetwórczego: metalurgiczny, maszyn. (urządzenia energ., obrabiarki), samochodowy, celulozowo-papierniczy oraz farmaceutyczny, włókienniczy, skórzano-obuwniczy i spożywczy (zwł. winiarski). Większość zakładów przemysłowych jest skoncentrowana w Lublanie, Mariborze, Celje i Novo Mesto.

W produkcji rolnej dominuje uprawa zbóż (pszenica, kukurydza), ziemniaków i buraków cukrowych; rozwinięte sadownictwo, na pn. - gł. jabłonie, na pd. - brzoskwinie i oliwka; na pd. stokach gór powszechne winnice; we wsch. części kraju hodowla bydła i trzody chlewnej, w górach - owiec.

Rozbudowana baza turystyczna (gęsta sieć hoteli), liczne ośrodki sportów zimowych (m.in. Planica), turystyczno-wypoczynkowe (Bled, Kranjska Gora) i znane uzdrowiska (Slatina, Rimske Toplice, Laško) przyciągają turystów zagranicznych. Do Słowenii przyjeżdża najwięcej Niemców, Austriaków i Brytyjczyków. Wpływy z turystyki wynoszą ok. 1 mld dol. rocznie.

Sieć komunik. dobrze rozwinięta, zwł. transport samochodowy; ok. 15 tys. km dróg kołowych, gł. łączą Lublanę z Koprem (największy port mor. kraju), Triestem (Włochy) oraz z Zagrzebiem i Wiedniem (przez Maribor); międzynar. port lotn. w Lublanie.

 

Informacje ogólne | Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Teatr | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3