Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Macedonia

Makedonija - Republika Macedonia - Republika Makedonija (ang. FYROM)

 

Historia

Dzieje do przeł. VI i VII w. -  Macedonia starożytna. 

W VI-VII w. zasiedlona przez Słowian; w poł. IX w. w granicach Bułgarii, chrystianizacja; na przeł. IX i X w. rozkwit kultury i piśmiennictwa; 976-1018 niezależne państwo; potem kolejno pod władzą: Bizancjum, Bułgarii, ponownie Bizancjum, Serbii i od 1395 - Turcji (częściowa islamizacja); 1689-90 wielkie powstanie chłopskie, krwawo stłumione przez Turków. W XIX w. początek kształtowania się świadomości narodowej Macedończyków; 1893 powstanie Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej, powiązanej z Bułgarią. W 1903 r. - powstanie ilindeńskie. 

Po wojnach bałkańskich 1912-13 Macedonia została podzielona między Serbię (Macedonia Wardarska), Grecję (Macedonia Egejska) i Bułgarię (Macedonia Pirińska). Podział ten utrzymał się (z niewielkimi zmianami) do czasów współczesnych. Z utratą Macedonii nie mogła pogodzić się Bułgaria, która w czasie I i II wojny światowej okupowała większość jej historycznego terytorium. 

Po II wojnie światowej Macedonia Wardarska została jedną z republik związkowych Jugosławii. 

W trakcie rozpadu SFRJ społeczeństwo Macedonii opowiedziało się w referendum za niepodległością (wrzesień 1991). W listopadzie 1991 r. parlament uchwalił konstytucję suwerennej Republiki Macedonii. Od stycznia 1993 r. na terytorium Macedonii przybywają wojska ONZ. Mimo sprzeciwu Grecji, kwestionującej zasadność nazwy nowego państwa, Macedonia zdobywa coraz powszechniejsze uznanie dyplomatyczne: członek ONZ od kwietnia 1993 r. (p.n. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii - ang. FYROM). W 1995 r. po zmianie flagi państwowej następuje złagodzenie konfliktu z Grecją. Na przełomie października i listopada 1998 r. odbyły sie wybory parlamentarne: klęska postkomunistycznego Socjaldemokratycznego Związku Macedonii, zwycięstwo nacjonalistycznej koalicji Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej i Demokratycznej Partii Macedońskiej Jedności Narodowej, powstanie rządu L. Georgievskiego (listopad 1998), opowiadającego się za intensyfikacją współpracy z Zachodem. 

Poważnym zagrożeniem dla Macedonii stał się konflikt albańsko-serbskiej w Kosowie. Po rozpoczęciu w marcu 1999 r. nalotów NATO na Jugosławię nastąpił masowy napływ ludności albańskiej z Kosowa, wypędzanej przez Serbów. Dla utrzymania integralności i bezpieczeństwa Macedonii konieczna stała się pomoc Zachodu.

-------------------------------------------

zobacz Historia Jugosławii

zobacz Historia i kultura Macedonii

 

Informacje ogólne | Informacje polityczne | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Literatura | Muzyka | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3