Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Macedonia

Makedonija - Republika Macedonia - Republika Makedonija (ang. FYROM)

 

Gospodarka

Macedonia jest jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów Europy; od pocz. lat 90. kryzys gosp. (spadek produkcji przem. o ponad 20% - 1992, wzrost bezrobocia do 30% ludności zawodowo czynnej) spowodowany zerwaniem powiązań gospodarczych z Jugosławią i embargiem handlowym, nałożonym 1992 przez ONZ na kraje powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii.

Niewielkie wydobycie węgla brun. (k. Kumanova), rud żelaza, chromu, cynku i ołowiu oraz antymonu; produkcja energii elektr. gł. w małych elektrowniach wodnych; przemysł przetwórczy skoncentrowany w większych miastach (spoż., włók., metal., chem. i drzewny), w Skopiu huta żelaza; rzemiosło artyst.: wyroby ze srebra, złota, drewna, dywany.

Podstawą gospodarki jest rolnictwo; użytki rolne (gł. górskie pastwiska) zajmują ok. 40% pow. kraju; w dolinach rzek i kotlinach śródgórskich uprawa zbóż (pszenica, kukurydza), buraków cukrowych, słoneczników, bawełny i tytoniu; rozwinięte warzywnictwo (pomidory, papryka, arbuzy) i sadownictwo (jabłonie, grusze, brzoskwinie, śliwy); na nasłonecznionych, pd. zboczach dolin plantacje winorośli; w górach pasterska hodowla owiec.

Sieć komunik. słabo rozwinięta; gł. działem transportu jest transport samochodowy; przez terytorium Macedonii przechodzi linia kolejowa Wiedeń-Ateny oraz doliną Wardaru szosa Belgrad-Ateny.

---------------------------------------------

zobacz Więcej o gospodarce

 

Informacje ogólne | Informacje polityczne | Warunki naturalne | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3