Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Macedonia

Makedonija - Republika Macedonia - Republika Makedonija (ang. FYROM)

 

Nauka i oświata

W Macedonii działa Macedońska Akademia Nauk i Sztuk w Skopiu (zał. 1967) oraz dwa uniwersytety: w Bitoli (zał. 1979) i Uniwersytet Cyryla i Metodego w Skopiu (zał. 1949), który jest jednocześnie macedońskim centrum badań podstawowych i stosowanych.

Powszechnym bezpłatnym obowiązkiem nauczania są objęte dzieci od 7. do 15. roku życia. Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat, w szkole średniej ogólnokształcącej 4 lata, w innych typach szkół średnich (zawodowych, technikach, pedagogicznych i artystycznych) - 4-5 lat. Językiem wykładowym jest macedoński, ale działają także szkoły serbskie, tureckie i albańskie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

zobacz Narodna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" - katalog zasobów

 

 

Informacje ogólne | Informacje polityczne | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3