Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Chorwacja

Hrvatska - Republika Chorwacji - Republika Hrvatska

 

Muzyka

Ludowa muzyka chorwacka oprócz elementów orientalnych (wpływy muzyki tureckiej) zawiera wiele rysów oryginalnych; charakteryzuje się m.in. mikrointerwałami, nie mieszczącymi się w ramach systemu równomiernie temperowanego, skalami wąskozakresowymi w obrębie kwarty-seksty (oprócz skal 7-stopniowych), melizmatyką, zwł. w pieśniach obrzędowych, tzw. ojkaniem (śpiewaniem zgłosek „voj, hoj, oj” tremolo na tercji lub kwarcie), wielogłosem (m.in. współbrzmienia sekundowe). Najbardziej typowe są pieśni centralnych rejonów Chorwacji (7-stopniowa skala, tryb durowy, także pentatonika, zmienne i złożone metra, różnorodna rytmika); tańce korowodowe (kolo) i tańczone parami; instrumenty: flety pojedyncze i podwójne, oboje, dudy, smyczkowe gusle, lijerica oraz bębny. Ojciec folklorystyki chorwackiej, F. Kuhać, wydał 1878-81 4 zbiory południowosłowiańskich pieśni ludowych. 

Profesjonalna muzyka chorwacka w swych początkach znajdowała się pod wpływami zachodnimi (tradycja chorału łacińskiego); w renesansie i baroku rozwijała się muzyka religijna (I. Lukačić), a także świecka; od XVI w. ośr. kult. był Dubrownik (1629 wystawiono tam operę Atalanta J. Palmoticia); w XVIII-XIX w. tworzyli kompozytorzy: I.M. Jarnović, L. i A. Sorkočević. 

Od XIX w. centrum kultury muzycznej Chorwacji był Zagrzeb, gdzie już 1797 otwarto teatr (występy operowych trup włoskich i niemieckich). W 1827 r. zostało założone towarzystwo muzyczne (od 1929 Chorwackie Towarzystwo Muzyczne), przy którym od 1829 r. działała szkoła muzyczna i orkiestra amatorska. W 1834 r. otwarto teatr, w którym (1840) wystawiono pierwszy narodowy singspiel Juran i Sofija F. Livadicia. Pod wpływem iliryzmu powstały towarzystwa śpiewacze, m.in. 1839 Narodowe Iliryjskie Towarzystwo Śpiewacze. W XIX w. działali zasłużeni dla muzyki chorwackiej kompozytorzy - V. Lisinski i I. Zajc, w XX w.: B. Borsa, F. Lučić, A. Dobronić, P. Konjović, J. Gotovac, B. Papandopulo, B. Sakač, z młodszej generacji: M. Kelemen, D. Detoni i osiadły w Paryżu I. Malec. W Dubrowniku od 1926 r. mieszkał i tworzył polski kompozytor L.M. Rogowski.

---------------------------------------------------------------------------------------------

zobacz Więcej...

 

 

Informacje ogólne | Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3