Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Chorwacja

Hrvatska - Republika Chorwacji - Republika Hrvatska

 

Literatura

Rozwijała się od IX w. jednocześnie w języku staro-cerkiewno-słowiańskim (redakcja chorwacka i pismo głagolickie) oraz łacińskim, a od XIV w. również w języku narodowym (alfabet łaciński). W XV-XVIII w. powstawała w Dalmacji (zwł. w Dubrowniku) bogata literatura renesansowa i barokowa (M. Držić, I. Gundulić). Oprócz niej rozwinęły się inne odłamy regionalne (piśmiennictwo w dialekcie kajkawskim w pn.-zach. Chorwacji, piśmiennictwo slawońskie w XVIII w.). Proces jednoczenia podzielonej kulturowo i językowo literatury chorwackiej zapoczątkował iliryzm, będący pierwszą fazą chorwackiego odrodzenia narodowego. Przywódca ruchu, L. Gaj, za podstawę ogólnonarodowego języka literackiego wybrał wspólny z Serbami dialekt sztokawski, stworzył nową ortografię i sformułował program jedności kulturowej Słowian południowych. Patriotyczne idee iliryzmu znalazły wyraz artystystyczny w poezji S. Vraza, P. Preradovicia, a zwłaszcza I. Mažuranicia. W duchu idei odrodzenia narodowego (przez oświatę do wolności) pisał A. Šenoa, twórca chorwackiej prozy beletrystycznej i założeń realizmu w literaturze. W latach 80. XIX w. wraz z kryzysem ideologii odrodzenia narodowego nasiliły się w prozie pokolenia chorwackich realistów (A. Kovačić, K.Š. Djalski, V. Novak) i późnoromantycznej poezji S.S. Kranjčevicia tendencje krytyczne. Konfrontacja z europejskimi prądami kulturalnymi dominowała w chorwackiej modernie na przełomie XIX i XX w. (liryka V. Nazora, V. Vidricia, A.G. Matoša, dramaty I. Vojnovicia, nowelistyka Matoša, D. Šimunovicia, J. Policia-Kamova, eseistyka Matoša, M. Marjanovicia). Pokolenie debiutujące pod koniec moderny (T. Ujević, M. Krleža, A.B. Šimić), a po 1917 - w duchu awangardowym, zwłaszcza ekspresjonistycznym (Krleža, Šimić), dokonało obrachunku z tradycją narodową, odnajdując miejsce literatury chorwackiej w kontekście literatury europejskiej. Decydujące znaczenie w tym procesie miały dramaty, powieści i eseje Krležy oraz liryka Ujevicia. Intelektualne horyzonty twórczości Krležy wywarły też zasadniczy wpływ na literaturę chorwacką po II wojnie światowej, kiedy po krótkim okresie realizmu socjalistycznego nastąpił powrót do awangardowych idei eksperymentu artystycznego i odnowienie kontaktów z prądami literackimi całego świata. Dominującą cechą literatury chorwackiej stał się intelektualizm, często połączony z ironią i groteską oraz traktowaniem literatury jako gry, a także z problematyką egzystencjalną; tendencje te znalazły odbicie w prozie (P. Šegedin, R. Marinković, V. Desnica, V. Kaleb) i twórczości młodych poetów skupionych wokół czasopisma „Krugovi” (m.in.: J. Kaštelan, V. Parun, I. Slamnig, S. Mihalić, M. Slaviček), jak również w zbliżonej do strukturalizmu zagrzebskiej szkole badań literackich (Z. Škreb, I. Frangeš, A. Flaker). Symbioza refleksji teoretycznej i literatury stała się odtąd charakterystyczną cechą literatury chorwackiej. Orientacja intelektualna utrwaliła się w latach 60. (proza Slamniga i S. Novaka; nurt egzystencjalny w poezji reprezentują autorzy skupieni wokół czasopisma „Razlog”). Poczucie stagnacji powstałe m.in. na tle politycznych kryzysów przeł. lat 60. i 70. XX w. znalazło odbicie w dążeniu młodej generacji prozaików (P. Pavličić, G. Tribuson) do czystej beletrystyki; ich twórczość kształtuje się pod wpływem J.L. Borgesa i tendencji postmodernistycznych, tworząc nową formułę literatury przez nawiązania do gatunków popularnych (powieść grozy, powieść kryminalna) i uwydatnienie roli fantastyki.

-----------------------------------

zobacz Więcej...

zobacz Libraries in Croatia on the Web - zbiór odnośników Biblioteki Instytutu "Ruđer Bošković"

zobacz Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb

 

 

Informacje ogólne | Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Muzyka | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3