Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Chorwacja

Hrvatska - Republika Chorwacji - Republika Hrvatska

 

Media

Wśród dzienników najwyższe nakłady osiągają: wieczorny dziennik „Večernji list ” ukazujący się w Zagrzebiu - 200 tys. egz. (1998); poranny dziennik „ Slobodna Dalmacija ”, zał. 1943, ukazujący się w Splicie - 102 tys. egz. (1998), oraz poranny dziennik „ Novi list” ukazujący się w Rijece - 60 tys. egz. (1998). Wśród czasopism najwyższe nakłady osiąga tyg. „Globus ”, zał. 1990 w Zagrzebiu (155 tys. - 1998) oraz ilustrowany tyg. „ Arena ”, zał. 1957 w Zagrzebiu (135 tys. - 1998). Agencje prasowe: Hrvatska Izvjestiteljska Novinska Agencija (HINA), zał. 1990 w Zagrzebiu; katol. agencja informacyjna Informativna Katolička Agencija (IKA), zał. 1994 w Zagrzebiu.

Instytucją koordynujacą pracę radia i telewizji jest Hrvatska Radiotelevizija z siedzibą w Zagrzebiu. W Chorwacji działa państwowe Hrvatskie Radio, zał. 1926 w Zagrzebiu, mające 3 ogólnokrajowe stacje oraz 7 stacji regionalnych (Sljeme, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Zadar i Dubrownik); nadaje programy w języku chorwackim; ponadto działają 2 niezależne radiostacje: Radio 101 i Radio Baranja. 

Działa też ogólnokrajowa państwowa stacja telewizyjna - Hrvatska Televizija, zał. 1956, nadająca 3 programy w języku chorwackim.

--------------------------------------

zobacz Więcej...

zobacz Večernji list

zobacz Narodne Novine

zobacz Vjesnik

zobacz Hrvatski Obzor

zobacz Slobodna Dalmacija

zobacz Glas Istre

zobacz Nacional

zobacz Feral Tribune

Hrvatska.com

Vidi

Dalmatia.net

Monitor

Cross

zobacz Hrvatski Web

 

 

Informacje ogólne | Ustrój polityczny | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Historia | Literatura | Muzyka | Nauka | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3