Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

 
   

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   
Bośnia i Hercegowina

Republika Bośni i Hercegowiny - Republika Bosna i Hercegovina

 

Historia

W VI-VII w. terytorium obecnej Bośni i Hercegowiny zasiedliły plemiona słowiańskie. 

Od X w. (p.n. Bośnia) było zależne od Bizancjum, Serbii i Węgier (od XII w.); w XV w. z Bośni wyodrębniła się jej pd.-zach. część, która przyjęła nazwę Hercegowina. 

W 1463 r. Bośnię, 1482 r. Hercegowinę podbili Turcy; 1875 w Bośni wybuchło wielkie powstanie antytureckie, które w 1876 r. objęło również Hercegowinę. Masakry ludności dokonywane przez wojska tur. wywołały wojnę rosyjsko-turecką 1877-78. Kongres berliński 1878 przyznał Austro-Węgrom prawo okupacji i administracji Bośni i Hercegowiny, ale pozostawił ją pod nominalnym zwierzchnictwem sułtana. ,

Aneksja Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry w 1908 r. wywołała wrzenie w kraju; radykalna młodzież związana z Serbią (Młoda Bośnia) organizowała zamachy na przedstawicieli władz austriackich (sarajewski zamach, 1914).

W 1918 r. Bośnia i Hercegowina weszła w skład nowo powstałego Królestwa SHS (od 1929 Jugosławia). 

W czasie II wojny światowej w kwietniu 1941 r. została włączona do Niezależnego Państwa Chorwackiego.

Oswobodzona w 1945 r. przez oddziały J.B. Tito, weszła w skład Jugosławii jako republika związkowa. 

W październiku 1991 r. parlament Bośni i Hercegowiny proklamował niepodległość, popartą przez społeczeństwo w referendum 1 marca 1992 r. i uznaną w kwietniu przez EWG i USA. W marcu 1992 r. rozpoczęły się krwawe walki między Serbami, a Muzułmanami i Chorwatami o podział Bośni i Hercegowiny. Mediacja ONZ i EWG oraz obecność wojsk ONZ nie doprowadziły do zaprzestania walk. 

Pokój przyniosło dopiero porozumienie przywódców stron konfliktu w Dayton (USA) w listopadzie 1995 r. Przy zachowaniu jedności państwowej Bośni i Hercegowiny utworzono Federację Muzułańsko-Chorwacką i Republikę Serbską. Nadzór nad przestrzeganiem porozumienia sprawują międzynarodowe siły wojskowe pod dowództwem NATO.

--------------------------------------------------------------------

zobacz Historia Jugosławii

zobacz Wojna w BiH

zobacz Więcej... 

 

 

 

Informacje ogólne | Informacje polityczne | Warunki naturalne | Gospodarka | Ludność | Literatura | Nauka | Media | Mapy

wstecz strona główna dalej


Źródło: Encyklopedia Multimedialna PWN, Państwa Świata, Warszawa 2000.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie niniejszego materiału zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by mochola, Y2K3