Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   

   

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Instytut Filologii Słowiańskiej

prowadzi niestacjonarne studia 

KULTUROZNAWCZE

I i II stopnia (3-letnie i 2-letnie, płatne)

 

 I STOPNIA

KULTUROZNAWSTWO – KULTURA I JĘZYKI SŁOWIAN

 Rekrutacja trwa (www.erk.uj.edu.pl – ponownie także we wrześniu)  

II STOPNIA

KULTUROZNAWSTWO – KULTURA I JĘZYKI SŁOWIAN

Rekrutacja (3.09-18.09.07) na rok akademicki 2007/2008: www.erk.uj.edu.pl

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom co najmniej licencjata nauk humanistycznych (absolwenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów filologicznych, kulturoznawczych i historycznych). Program studiów przewiduje naukę od podstaw języka z grupy zachodnio- lub południowosłowiańskiej lub kontynuację nauki języka kandydatowi już znanego (o utworzeniu danej grupy językowej zadecyduje ilość zgłoszeń).

Charakterystyka studiów II stopnia:

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych kulturą, historią, życiem społecznym i politycznym Słowian zamieszkujących Europę Środkową oraz Bałkany. Jako studia o charakterze interdyscyplinarnym przygotowują specjalistów w zakresie kontaktów kulturalnych, politycznych i handlowych między Polską a Czechami, Słowacją, Chorwacją, Serbią, Bułgarią oraz Bośnią i Hercegowiną. Podczas studiów studenci mają możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym (w tym m.in. historią, literaturą, myślą filozoficzną, społeczną i polityczną) całego obszaru Słowiańszczyzny (w programie studiów przewidziane są m.in. następujące przedmioty: Modele kulturowe: Bałkany, Rosja, Europa Środkowa, Kultura a religia; Myśl filozoficzno-religijna i polityczna Słowian; Literatury słowiańskie w ujęciu porównawczym, Życie polityczne i społeczne we współczesnych krajach słowiańskich; Dziedzictwo kultury materialnej Słowian).

Program studiów umożliwia rozpoczęcie nauki wybranego języka słowiańskiego od podstaw. Dla kandydatów znających któryś z języków zachodnio- i południowosłowiańskich przewidziano lektorat języka wraz z ćwiczeniami przekładowymi na poziomie zaawansowanym. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym w soboty (być może także w niedziele) w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, Collegium Padereviaum.

Opłata za semestr studiów: 1.800 zł.

Podstawowe informacje na temat rekrutacji oraz więcej o studiach na str. internetowych: www.filg.uj.edu.pl. Oraz w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Tel. kontaktowy: (12) 633-63-77 w. 2306 (sekretariat), tel/fax: (12) 422-78-82. 

 

 

Opis projektu | Wykaz wykonawców | Informacje kontaktowe | Współpraca | Księga gości

wstecz strona główna dalej


created by mochola, Y2K3