Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

  dr Maciej Czerwiński  

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   

    


Prof. dr hab. Maciej Czerwiński

maciej.czerwinski (at) uj.edu.pl 

Filolog slawista, tłumacz, krytyk literacki. 

Zainteresowania badawcze: języki, literatury i kultury byłej Jugosławii w XX wieku, szczególnie Chorwacji, pogranicza języka i literatury, związki kulturowe polsko-chorwackie. Teoretyczne: semiotyka i semiotyczna teoria kultury, teoria i praktyka analizy dyskursu (krytyczna wobec nurtów marksistowskich). 

W 2003 roku semestr na Uniwersytecie Yale jako Visiting Assistant in Research. W 2015 stypendysta Imre Kertesz Kolleg w Jenie. Wykładowca w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Członek rady naukowej czasopism "Fluminensia", "Przekłady Literatur Słowiańskich", "Balkan Social Science Review", członek Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Współtwórca wystawy Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović (MCK, Kraków 2017).   

Obecne obszary zainteresowań: (1) Dalmacja w literaturze i kulturze w XX wieku (kontekst śródziemnomorski, związki włosko-chorwackie); (2) związki polsko-chorwackie na przestrzeni dziejów. 

Krótką prozę i poezję publikował w takich czasopismach jak: Odra, Lampa, Salwator i Świat. 

                                                                           

Książki:Wybrane artykuły i eseje

Przekłady

 

Recenzje książek naukowych

 

  • Images in Use: Towards the Critical Analysis of Visual Communication, Discourse&Society, 2013, 24(2), s. 255-258. 

  • Stil i značenje (o knjizi Poetika uma Marine Biti i Danijele Marot Kiš), Fluminensia, (1) 2009, s. 209-219.

  • Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Halina Grzmil-Tylutki, WUJ 2010, Socjolingwistyka, XXII, 2009, s. 149-156.  

  • Naratološki i poetički ogledi, Tatjana Bečanović, CID, Podgorica 2009,"Pamiętnik słowiański", 2009, s. 122-126. Przekład: Crnogorska naracija od epskih do (post)modernih kodova, [rec.] T. Bečanović, Naratološki i poetički ogledi, przekład z polskiego, „Riječ”, Nikšić 2010, 3, s. 195-201. 

  • Strossmayer e il dialogo ecumenico, red. Aleksander Naumow i Marco Scarpa, Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici Univrsita Ca’ Foscari, Pamiętnik Słowiański, LVII, z. I, s. 95-100.

  • Polityka językowa i postmodernizm. An Introduction to Language Policy. Theory and Method (ed. Th.  Ricento), Socjolingwistyka, XX, Kraków 2006, s. 125-130.

  • Polska i Polacy w życiu Josipa Juraja Strossmayera, Piotr Żurek, Pamiętnik Słowiański, LVII, z. I, s. 101-104

  • Josip Bratulić, Stjepan Damjanović, Hrvatska pisana kultura. Izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. Do XXI. stoljeća, Pamiętnik Słowiański, LVI, z. I, s. 127-131 

  • Kelly-Holmes Hellen, Busch Brigitta (Eds), Language Discourse and Borders in the Yugoslav Successor StatesLanguage Policy, 2006, vol. 5, no 1, 2006, s.122-125 

  • Robert Greenberg, Language and Identity in the Balkans. Serbo-Croatian and its Disintegration, Socjolingwistyka, XVIII, Kraków 2004, s. 191-199.  

 

Publicystyka i krytyka:
 

 

 

Bośnia i Hercegowina | Chorwacja | Macedonia | Serbia i Czarnogóra | Słowenia

strona główna


created by mochola, Y2K3