Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

  dr Maciej Czerwiński  

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   

    

dr hab. Maciej Czerwiński

maciej.czerwinski (at) uj.edu.pl 

Filolog slawista, tłumacz, krytyk literacki. 

Zainteresowania badawcze: semiotyka i semiotyczna teoria kultury, teoria i praktyka analizy dyskursu (krytyczna wobec nurtów marksistowskich), języki i literatury byłej Jugosławii w XX wieku, pogranicza języka i literatury, związki kulturowe polsko-chorwackie. 

W 2003 roku semestr na Uniwersytecie Yale jako Visiting Assistant in Research. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej. Wykładowca w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Członek rady naukowej czasopisma "Fluminensia", Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.   

Ostatnie projekty: (1) obrazy drugiej wojny światowej w chorwackiej i serbskiej prozie (1945-2015); (2) totalitarna nowomowa komunistycznej Jugosławii; (3) związki polsko-chorwackie na przestrzeni dziejów.

                                                                           

Książki:Wybrane publikacje

Zagadnienia teoretyczne

Języki, literatury i kultury słowiańskie

Przekłady

 

Recenzje książek naukowych

 

  • Images in Use: Towards the Critical Analysis of Visual Communication, Discourse&Society, 2013, 24(2), s. 255-258. 

  • Stil i značenje (o knjizi Poetika uma Marine Biti i Danijele Marot Kiš), Fluminensia, (1) 2009, s. 209-219.

  • Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Halina Grzmil-Tylutki, WUJ 2010, Socjolingwistyka, XXII, 2009, s. 149-156.  

  • Naratološki i poetički ogledi, Tatjana Bečanović, CID, Podgorica 2009,"Pamiętnik słowiański", 2009, s. 122-126. Przekład: Crnogorska naracija od epskih do (post)modernih kodova, [rec.] T. Bečanović, Naratološki i poetički ogledi, przekład z polskiego, „Riječ”, Nikšić 2010, 3, s. 195-201. 

  • Strossmayer e il dialogo ecumenico, red. Aleksander Naumow i Marco Scarpa, Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici Univrsita Ca’ Foscari, Pamiętnik Słowiański, LVII, z. I, s. 95-100.

  • Polityka językowa i postmodernizm. An Introduction to Language Policy. Theory and Method (ed. Th.  Ricento), Socjolingwistyka, XX, Kraków 2006, s. 125-130.

  • Polska i Polacy w życiu Josipa Juraja Strossmayera, Piotr Żurek, Pamiętnik Słowiański, LVII, z. I, s. 101-104

  • Josip Bratulić, Stjepan Damjanović, Hrvatska pisana kultura. Izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. Do XXI. stoljeća, Pamiętnik Słowiański, LVI, z. I, s. 127-131 

  • Kelly-Holmes Hellen, Busch Brigitta (Eds), Language Discourse and Borders in the Yugoslav Successor StatesLanguage Policy, 2006, vol. 5, no 1, 2006, s.122-125 

  • Robert Greenberg, Language and Identity in the Balkans. Serbo-Croatian and its Disintegration, Socjolingwistyka, XVIII, Kraków 2004, s. 191-199.  

 

Publicystyka i krytyka:
 

 

 

Bośnia i Hercegowina | Chorwacja | Macedonia | Serbia i Czarnogóra | Słowenia

strona główna


created by mochola, Y2K3