Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

  dr Maciej Czerwiński  

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   

    

dr hab. Aleksandra Borowiec

Pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 1983 roku, początkowo na rocznym stażu asystenckim, na który została przyjęta po ukończeniu studiów slawistycznych i po obronie pracy magisterskiej (również w 1983 roku). 1984 - asystent, po kolejnych 3 latach - starszy asystent. W 1992 roku obroniła pracę doktorską Południowosłowiański kształt klasycyzmu. Próba rekonesansu, która w postaci książkowej ukazała się w 1994. Od 1994 roku pracuje w IFS na stanowisku adiunkta, a od 2008 na stanowisku adiunkta z habilitacją (rozprawa habilitacyjna: Literatura i tajemnica. Studium o literaturze chorwackiej wieków dawnych, Kraków 2007). W latach 1997-2000 pracowała jako lektor języka polskiego w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu Zagrzebskiego, oraz prowadziła młodzieżową grupę lektoratową dla zaawansowanych działającą w Szkole Języka Polskiego przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu.

    Zainteresowania: 

    Literatura chorwacka wieków dawnych, historia najnowsza Chorwacji, historia Kościoła, teologia     mistyczna, literatura a teologia, semiotyka kultur dawnych.Brała udział w 2 międzynarodowych     kongresach w Chorwacji. Uczestniczyła w projektach badawczych:  Przemiany w świadomości i     ulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik projektu prof. dr hab. Julian     Kornhauser), W poszukiwaniu nowego kanonu. Przemiany w świadomości i kulturze narodów     byłej ugosławii po 1995 roku (kierownik projektu: dr hab. M. Dąbrowska-Partyka).

Książki:

 • Południowosłowiański kształt klasycyzmu. Próba rekonesansu, Universitas, Kraków 1994, ss. 129. 

 •    Literatura i tajemnica. Studium o literaturze chorwackiej wieków dawnych, Kraków 2007

 

Wybrane publikacje

 • Aluzja literacka a konstrukcja przestrzeni w utworze Zoranicia Planine, w: Munera polonica et slavica Riccardo C. Lewański oblata, Udine 1990, s. 331-337.
 • Mit Ilirii – czy chorwacki odwrót od Europy?, w: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, Warszawa 1992, s. 139-144
 •  Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Chorwacji, w: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 49-56.
 • Termin „droga krzyżowa”  w najnowszej historii Chorwacji, w: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999. s. 79-85.
 • Uloga muških svećeničkih redova u kulturi Poljaka i Hrvata u XVII. i XVIII. stoljeću, w: Drugi Hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II, Zagreb 2001, s. 489-494. 
 • Theatrum angelorum Bartola Kašicia, „Pamiętnik Słowiański” LIII, 2003, s. 3-20.
 • Reinterpretacje literatury dawnej we współczesnej kulturze chorwackiej. W: W poszukiwaniu nowego kanonu. Interpretacje i reinterpretacje tradycji narodów byłej Jugosławii po 1995 roku.  Kraków 2005, s. 339-350. (Dostępne w wersji elektronicznej).
 • Kościół katolicki w Chorwacji wobec problemów współczesności. W: W poszukiwaniu nowego kanonu. Interpretacje i reinterpretacje tradycji narodów byłej Jugosławii po 1995 roku. Kraków 2005, s. 183-203.
 • Turcy w literaturze chorwackiej wieków dawnych. W: Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach. Pod red. J. Olko i P. Prządki–Giersz, Warszawa 2007, s. 197–204. 
 • Naród i konfesja. Katolickie i niekatolickie elementy we współczesnej kulturze duchowej Chorwacji. W: Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem. Pod red. M. Dąbrowskiej–Partyki, Kraków 2009, s.23–44. 
 • 5. Le chasteau de virginite Juraja Slovinaca jako projekt świata wewnętrznego kobiety konsekrowanej. W: Obraz człowieka w kulturach Słowian, pod red. Lucjana Suchanka, Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. VIII, Kraków 2012, s. 89–104. 

 

 

Bośnia i Hercegowina | Chorwacja | Macedonia | Serbia i Czarnogóra | Słowenia

strona główna


created by mochola, Y2K3