Rambler's Top100

wposzukiwaniu

nowego kanonu

reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku

  dr Maciej Czerwiński  

Wokół projektu   

Zasoby internetowe   

   

    

dr hab. Aleksandra Borowiec

Pracuje  w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ od 1983 roku, początkowo na rocznym stażu asystenckim, na który została przyjęta po ukończeniu studiów slawistycznych  i obronie pracy magisterskiej. Od 1984 – asystent, po kolejnych 3 latach – starszy asystent. W 1992 roku obroniła pracę doktorską Południowosłowiański kształt klasycyzmu. Próba rekonesansu, która w postaci książkowej ukazała się w r.1994. Od 1994 roku pracuje w IFS na stanowisku adiunkta, obecnie kończy rozprawę habilitacyjną z zakresu literaturoznawstwa południowosłowiańskiego. W latach 1997-2000 pracowała jako lektor języka polskiego w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu Zagrzebskiego oraz prowadziła młodzieżową grupę lektoratową dla zaawansowanych, działającą w Szkole Języka Polskiego  przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu. Brała udział w międzynarodowych kongresach: Drugi hrvatski slavistički kongres, Osijek 14.- 18.IX. 1999,Treći hrvatski slavistički kongres, Zadar  15. - 19. X. 2002. Uczestniczyła w projektach badawczych: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku. Kierownik projektu - prof. dr hab. Julian Kornhauser; W poszukiwaniu nowego kanonu. Kierownik projektu – prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka.

 

Książki:

  • Południowosłowiański kształt klasycyzmu. Próba rekonesansu, Universitas, Kraków 1994, ss. 129

 

Wybrane publikacje

  • Aluzja literacka a konstrukcja przestrzeni w utworze Zoranicia Planine, w: Munera polonica et slavica Riccardo C. Lewański oblata, Udine 1990, s. 331-337.
  • Mit Ilirii – czy chorwacki odwrót od Europy?, w: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, Warszawa 1992, s. 139-144
  •  Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Chorwacji, w: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 49-56.
  • Termin „droga krzyżowa”  w najnowszej historii Chorwacji, w: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999. s. 79-85.
  • Uloga muških svećeničkih redova u kulturi Poljaka i Hrvata u XVII. i XVIII. stoljeću, w: Drugi Hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II, Zagreb 2001, s. 489-494. 
  • Theatrum angelorum Bartola Kašicia, „Pamiętnik Słowiański” LIII, 2003, s. 3-20.
  • Reinterpretacje literatury dawnej we współczesnej kulturze chorwackiej. W: W poszukiwaniu nowego kanonu. Interpretacje i reinterpretacje tradycji narodów byłej Jugosławii po 1995 roku.  Kraków 2005, s. 339-350. (Dostępne w wersji elektronicznej).
  • Kościół katolicki w Chorwacji wobec problemów współczesności. W: W poszukiwaniu nowego kanonu. Interpretacje i reinterpretacje tradycji narodów byłej Jugosławii po 1995 roku. Kraków 2005, s. 183-203.

 

 

Bośnia i Hercegowina | Chorwacja | Macedonia | Serbia i Czarnogóra | Słowenia

strona główna


created by mochola, Y2K3